Léčba diabetu inzulínovou pumpou a monitorace glykémie

Výrobce:Maxdorf

Kód produktu:P1333

Dostupnost: 2 dny

Cena: 165 Kč
Počet:
Komentáře (0)

6. rozšířené vydání

Alexandra Jirkovská

Šesté, aktualizované a přepracované vydání dnes již klasické příručky o léčbě inzulínovou pumpou, rozšířené nově o doporučení pro kontinuální monitoraci glykémie. Příručka je určena v prvé řadě lékařům–diabetologům a edukačním sestrám, má však také pomoci přímo pacientům léčeným inzulínovou pumpou a využívajícím kontinuální nebo okamžitou monitorací glykémie. Kniha obsahuje aktuální přehled inzulínových pump i přehled systémů pro monitoraci glykémií, a to nejen kontinuální (CGM), ale i tzv. okamžitou (FGM). Najdete zde praktický návod pro výpočet dávky inzulínu potřebné pro kompenzaci zvýšeného cukru nebo pokrytí cukrů v dietě, tzv. vypočítaný (kalkulovaný) bolus. Podle současných názorů byly aktualizovány návody na úpravy inzulínu za nejrůznějších situací. Důraz je kladen také na tzv. syndrom nerozpoznávání hypoglykémií; cílem příručky je dát lékařům, sestrám i pacientům praktické návody na plné využití moderní technologie tak, aby nejen zlepšili diabetes, ale také aby život s ním byl co nejkvalitnější. Zvláštní pozornost věnujeme vývoji „umělé slinivky“.

Formát:195 × 195 mm
Vazba:brožovaná, 112 stran
Rok vydání:2019
Nakladatel:Maxdorf
 

Předmluva

Foreword 

Úvod k novému vydání

1 Co je to inzulínová pumpa 

1.1 Co můžete od léčby pumpou očekávat a co se bude naopak od vás vyžadovat, kritéria kompenzace diabetu

1.2 Pro koho je léčba inzulínovou pumpou vhodná a pro koho se nehodí, zahájení léčby

2 Samostatná kontrola diabetu při léčbě inzulínovou pumpou 

2.1 Samostatná kontrola diabetu glukometrem 

2.2 Samostatná kontrola kontinuální monitorací 

2.3 Samostatná kontrola okamžitou (flash) monitorací glukózy

3 Zahájení léčby inzulínovou pumpou, úpravy bazálních a bolusových dávek za různých situací 

3.1 Nastavení bazálních a bolusových dávek při zahájení léčby 

3.2 Úpravy bazálních a bolusových dávek pacientem – obecná doporučení

3.3 Typy bolusů, kalkulované bolusy pro kompenzaci hyperglykémie nebo pro úpravu inzulínu k jídlu 

3.4 Zásady diety při léčbě inzulínovou pumpou, výměnné jednotky sacharidů

4 Rámcová doporučení pro úpravy diabetu při hypoglykémiích a hyperglykémiích 

5 Úpravy režimu při nemoci 

6 Úpravy inzulínu při sportu

7 Krátkodobé i dlouhodobé přerušení léčby inzulínovou pumpou

8 Zvláštnosti při léčbě inzulínovou pumpou v těhotenství 

9 Prevence a léčba rizikových situací při léčbě inzulínovou pumpou 

9.1 Hypoglykémie 

9.2 Hyperglykémie s ketoacidózou 

9.3 Kanylové infekce 

9.4 Hmotnostní přírůstek

10 Čemu věnovat při léčbě inzulínovou pumpou a kontinuální monitoraci zvláštní pozornost 

11 Přehled dalšího vývoje léčby pumpou a monitorace glykémií, hodnocení úspěchu léčby, vývoj umělého pankreatu

11.1 Z historie srovnání léčby inzulínovou pumpou s jinými inzulínovými režimy ve studiích

Závěr 

Přílohy 

Příloha 1 – Systémy pro kontinuální a okamžitou monitoraci glukózy (r. 2018 + plánované)

Příloha 2 – Přehled inzulínových pump (r. 2018 + plánované)

Literární zdroje a doporučená literatura 

Přehled použitých zkratek

Seznam obrázků

Rejstřík

Související zboží