Aktuality


Dar Židovské obci v Praze

Dar Židovské obci v Praze

Dne 21.4. 2022 jsme předali Židovské obci v Praze dar v podobě jedné palety (8.064 ks) respirátorů FFP2 certifikovaných VUBP Praha CE1024. Na fotografii zleva paní provozní Balíková, pan ředitel Domova sociální péče Hagibor Dr. Radek Roule a obchodní ředitel Good Mask Richard Fuxa. 


Režim diabetika 1. typu

Režim diabetika 1. typu

Diabetes mellitus 1. typu patří mezi chronická autoimunitní onemocnění, jenž v současné době nejsou vyléčitelná. Diabetes 1. typu je sice dobře léčitelný, avšak za cenu pravidelných aplikací inzulínu a nezbytného dodržování řady dietních a jiných režimových opatření.


Syndrom diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy

U téměř poloviny léčených diabetiků jsou prokázány změny v tepnách dolních končetin. 


Zobrazit další články