Je možné při diabetu sportovat?

Je možné při diabetu sportovat?

Nejvhodnější pohybovou aktivitou pro diabetika staršího 50. let je chůze.  Moderním a oblíbeným typem sportovní aktivity je Nordic walking, kde se jedná o chůzi se speciálními hůlkami.Je možné při diabetu sportovat?

 Pokud chceme, aby léčba diabetu byla úspěšná, naopak bychom MĚLI zařadit vhodnou pohybovou aktivitu do svého každodenního režimu. Je ovšem třeba nalézt optimální pohybovou aktivitu a věnovat se jí pokud možno pravidelně každý den. Vhodným pohybem snižujeme hodnotu glykémie a zlepšujeme schopnost tkání zpracovat cukr. Zároveň snižujeme krevní tlak a hladinu tuků v krvi. Pravidelný pohyb zvyšuje fyzickou zdatnost a funkční stav. Rovněž má pozitivní vliv na psychiku a působí proti depresím. Pokud diabetik se sportem začíná, je třeba začít velmi pomalu, aby nedošlo k přetížení kloubů, úponů jednotlivých zatěžovaných svalů, a tím k následnému ještě většímu pohybovému omezení

Který sport je vhodný pro diabetika staršího 50 let? 

Nejvhodnější pohybovou aktivitou pro diabetika staršího 50. let je chůze. Avšak rychlostí 4–6 km/hod., pokud to dovolí zdravotní stav. Moderním a oblíbeným typem sportovní aktivity je Nordic walking, kde se jedná o chůzi se speciálními hůlkami. Šetrnou pohybovou aktivitou (především pro klouby) je tzv. Cross trainer, což je trenažér umožňující elipsovitý pohyb. Diabetik může rovněž posilovat nebo jezdit na kole. Tipy na další vhodné sportovní aktivity jsou uvedeny na webových stránkách kampaně Všeobecné zdravotní pojišťovny www.aktivnidiabetik.cz.

 

Jak často by měl diabetik sportovat?

Základní pravidlo zní: CVIČIT DENNĚ. Pohybová aktivita by měla trvat alespoň 30 minut, ideálně pak 60 minut denně. Pozor na dlouhotrvající fyzické aktivity (tj. trvající hodiny) – mohou navodit hypoglykémii, jež může trvat
i hodiny po skončení fyzické aktivity.

 

Na co by si měl diabetik při sportování dávat pozor?

Především by měl mít vždy na paměti, že je nutné dbát na prevenci zranění a vzniku hypoglykémie při i po cvičení. Pokud má diabetes 1. typu, musí být obezřetný, neboť hrozí častěji riziko hypoglykémie. Zásada zní: Nikdy nesportovat na lačno! Vhodné je spíše vytrvalostní a silové cvičení. Rozhodně je třeba se vyhnout sportům, u nichž existuje větší riziko úrazu či poranění dolních končetin. Rovněž opakované sprinty, jež by rovněž mohly navodit hypoglykémii, nejsou vhodnou pohybovou aktivitou. Vhodnost konkrétní sportovní aktivity je třeba vždy konzultovat s lékařem.

 

Mgr. Jan Větrovský

rekondiční instruktor a jeden z odborných garantů kampaně VZP Aktivní diabetik